Misyon

Gelecekte artacağı düşünülen sürdürülebilirlik sorunlarına bilimsel çözüm geliştirmek, doğal süreç ve kaynakların korunmasına ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamak ve genç işsizlik sorunlarına istihdam yaratacak yeni iş kolları üretmektir.