Ürün ve Hizmet

1- Ar-Ge Hizmeti

Protokol geliştirme: yeni bir bitkinin doku kültürü şartlarına adaptasyonu sağlanarak en iyi geliştiği ortam şartları tespit edilir, bitki steril şartlarda müşteriye teslim edilir.

2- Eğitim Hizmeti

Yılın belirli dönemlerinde 5 kişilik gruplar halinde “Uygulamalı Bitki Doku Kültürleri Başlangıç Eğitimi” verilmektedir.

Hafta içi beş gün süren eğitim 16 saat teorik 24 saat uygulamadan oluşmaktadır. Kurs süresince bitkilerin doku kültürü şartlarına aktarılması çoğaltılması ve dış koşullara aktarılması konuları işlenmektedir. Katılımcılar kursun sonunda katılım belgesi alakaya hak kazanır.

3- Danışmanlık Hizmeti

En uygun laboratuvar şartlarının sağlanması, üretilen ürün nicelik ve nitelik bakımından değer kazanması, kısa sürede küçük alandan en yüksek verim beklentisinin karşılanması için bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

4- Laboratuvar Kurulumu ve Cihaz Tedariği

Bakanlığın talep ettiği doğrultuda doku kültürü laboratuvarında bulunması gerekli alet ve cihazları en yüksek performans/kalite ölçüsünde tedariği Margeht Biyoteknoloji tarafından sağlanmaktadır.

5- Evde Doku Kültürü Kiti

Evinizin bir köşesini bitki çoğaltmaya ayırarak ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Tropikal ve geofit süs bitkilerinin konvansiyonel üretimi zor olduğu için doku kültürü üretimi için önemli bitkilerdir. Çoğaltım ve satışa kadar olan süreçte evde doku kültürü kiti ile gelir elde edersiniz.